Toegankelijk landschap

Afbeelding graspad. Klik op de afbeelding om in te zoomen. Afbeelding graspad. Klik op de afbeelding om in te zoomen.

Het aanwezige padennetwerk wordt aangevuld met een graspad in het binnendijkse gebied. Dit pad geeft toegang tot het openbare Vechtvliet vanuit de woonwijk. Het pad loopt via de bossingel, langs de nieuwe speelplek naar de dijk. In het Waterbelevingspark zijn bewust geen paden toegevoegd. Lopen kan overal, maar is uiteraard afhankelijk van de waterstanden in de Vecht. Het gebied is ontsloten via de bestaande paden op de dijk en het verhoogde wandelpad bij de jachthaven. Langs de paden en plaatselijk in het buitendijkse gebied wordt nieuw meubilair geplaatst dat aansluit bij het gebied: robuust en natuurlijk.

Vier plaatjes toegankelijk landschap Vier plaatjes toegankelijk landschap

 

 
Laatst aangepast: 12-06-2015