Zichtbare en bereikbare Vecht

Tekening Vecht zichtbaar en bereikbaar Tekening Vecht zichtbaar en bereikbaar

Het buitendijkse gebied vormt de schakel tussen het agrarische landschap in het westen en de stedelijke sfeer nabij het dorpshart. Het is een natuurlijke plek, met natuurlijke materialen en een vormentaal die aansluit bij de cultuurrijke omgeving van het gemeentehuis, de jachthaven en de dijk. Door de Vechtoever af te graven en visueel te ontstenen ontstaat een geleidelijk, oplopende natuurvriendelijke oever.
Hier kan de bezoeker dicht bij het water en de natuur komen. Zwemmen is mogelijk bij het strandje, welke de overgang van het park naar de vernieuwde jachthaven vormt. Dit strandje is vergelijkbaar met die in Bellingerweer. Door deze toevoegingen aan het gebied ontstaat een opeenvolging van sferen voor de (watersport) recreant en verschillende vormen van bereikbaarheid.

Tekening ligging strandje Tekening ligging strandje

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

 
Laatst aangepast: 17-09-2015