Nieuwleusen

Nieuwleusen is in het verleden gevormd door de dorpen Den Hulst en Nieuwleusen. In de loop der tijd zijn de kernen steeds verder naar elkaar toegegroeid.

Platteland

In het Nieuwleuser buitengebied kunt u nog echt genieten van ruimte, landerijen, houtwallen en monumentale bomen. De agrarische bedrijvigheid heeft nog steeds de overhand, alhoewel ook hier de plattelandsvernieuwing zichtbaar is. Er is van vroeger opvallend veel bewaard gebleven. Zo zijn er bijvoorbeeld nog veel prachtige, met riet bedekte, Saksische boerderijen te zien.

Logo Centrumvisie Dalfsblauw
Laatst aangepast: 13-07-2017

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen