Sluit
 1. Stuur door
Stuur door

Militaire oefening 5 t/m 23 februari 2018

Van 5 t/m 23 februari 2018 wordt er een militaire oefening gehouden in de provincies Overijssel, Drenthe en Gelderland.

Eenheid: Defensie Helikopter Commando (DHC)

Leider der oefening: Majoor Hogervorst

Aantal deelnemers: ± 20

Aantal wielvoertuigen: Totaal ± 10

Aantal rupsvoertuigen: geen

Aantal helikopters: max. 4 x AH64D, 2 x Cougar, 3 x Chinook 

Doel / omschrijving van de oefening:

Het DHC is dé leverancier van helikoptercapaciteit voor Defensie. Het onderdeel ondersteunt de gehele Defensieorganisatie en levert regelmatig een bijdrage aan VN- en NAVO-missies. 

Om de helikopterbemanningen te trainen vindt er een oefening plaats waarbij eenheden van de Landmacht het grondoptreden verzorgen.

De hieronder genoemde activiteiten vinden plaats: 

 • De eenheid houdt in genoemde periode een oefening waarbij helikopterbemanningen trainen;
 • Op verschillende locaties in het gebied worden radarsystemen opgebouwd;
 • Deze radarsystemen bevinden zich in de gemeenten Dalfsen en Midden-Drenthe en bestaan uit ± 2 voertuigen met/zonder aanhanger;
 • Er is overleg geweest met de eigenaren van de locaties en de betreffende gemeenten en er is toestemming verleend;
 • Er worden ook scenario’s opgespeeld in de gemeente Olst-Wijhe en Hellendoorn. Slechts bij deze scenario’s wordt gebruikt gemaakt van oefenmunitie. Dit zal hoorbaar zijn als schoten, mitrailleurvuur en knallen;
 • Er is overleg geweest met de gemeenten Olst-Wijhe en Hellendoorn.  Beide gemeenten hebben geen bezwaar tegen de oefening en het gebruik van oefenmunitie.
 • De meldkamers van politie en betreffende gemeenten krijgen te zijner tijd een aanvullende brief met informatie over deze scenario’s;
 • Op momenten dat de helikopters aanwezig zijn, zal dit hoorbaar zijn;
 • In de weekenden wordt NIET geoefend. 

De oefenende eenheid zal: 

 • In principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen;
 • Vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein, indien niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt wordt;
 • Alles er aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen;
 • Gebruik maken van oefenmunitie in de gemeenten Olst-Wijhe en Hellendoorn


Schaderegeling

 • Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:
  • Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
  • Postbus 90004
  • 3509 AA Utrecht
  • Telefoon 030 21 80 420
  • Jdvclaims@mindef.nl
Banner www.overuwbuurt.overheid.nl Banner www.overuwbuurt.overheid.nl

Entente Florale Europe