Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

5e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Middeldijk 21 - Westeinde 86

Burgemeester en wethouders van Dalfsen maken bekend dat de gemeenteraad van Dalfsen, op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan 5e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Middeldijk 21 - Westeinde 86 op 26 mei 2015 heeft vastgesteld.

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk een woning te realiseren op het perceel Middeldijk 21 in Dalfsen via het beleid ‘Ontwikkelen met kwaliteit in het buitengebied van de gemeente Dalfsen’. Daarvoor wordt de voormalige (landschapsontsierende) agrarische bebouwing op de percelen Middeldijk 21, Westeinde 86 en Knuvendijk 3 gesloopt. Daarnaast wordt het mogelijk om in het bestaande karakteristieke achterhuis aan het Westeinde 86 twee appartementen te realiseren.

Het bestemmingsplan lag met de bijbehorende stukken van 11 juni 2015 tot en met 23 juli 2015 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Dalfsen en het servicepunt in Nieuwleusen. U kunt het bestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0148.BgemDlfshz5-vs01 via www.ruimtelijkeplannen.nl. De bestanden zijn beschikbaar op http://ro.dalfsen.nl.

Onherroepelijk
Het bestemmingsplan is vanaf 24 juli 2015 onherroepelijk geworden.