Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Cultuurbeleid 2017-2020: het innovatiebudget

Gemeente stimuleert kunstige en creatieve ideeën. Subsidie voor amateurkunstenaars, verenigingen, scholen en organisatoren van evenementen.

Een droom werkelijkheid laten worden? Eigen creatief talent of dat van de vereniging verder professionaliseren? Een nieuw cultureel initiatief starten? Het kan allemaal binnen het innovatiebudget kunst- en cultuur van de gemeente Dalfsen. Jaarlijks stelt de gemeente € 40.000,- beschikbaar voor amateurkunstenaars, verenigingen, scholen of organisatoren van evenementen. Centraal in het innovatiebudget staan de onderwerpen innovatie, vernieuwing en duurzame ontwikkeling. Deze onderwerpen moeten duidelijk terugkomen in de aanvraag.

Wethouder Uitslag legt het doel van het innovatiebudget uit: “Met deze subsidie proberen we lokale organisaties te stimuleren om kunstige en creatieve ideeën te ontplooien en daarmee het culturele aanbod voor een nog breder publiek toegankelijk te maken. Daarmee willen we het voor inwoners en bezoekers nóg prettiger maken om te wonen, werken en recreëren in de gemeente”. Een aanvraag kan via het online contactformulier of via e-mailadres gemeente@dalfsen.nl, voor 1 november 2017, ingediend worden. Stuur bij de aanvraag onderstaande documenten mee:

Schatkamer van Dalfsen – ruimte voor initiatief

Het innovatiebudget kunst en cultuur is één van de drie subsidieregelingen uit het cultuurbeleid 20172020: “Schatkamer van Dalfsen – ruimte voor initiatief”. Kijkend naar het culturele aanbod in Dalfsen, het rijke verenigingsleven, de beeldbepalende evenementen en de vele verhalen uit onze geschiedenis, dan kan gesproken worden van een rijke schatkamer. Al deze partijen en initiatieven geven de gemeente kleur. Binnen de cultuurnota staat centraal dat de gemeente ruimte geeft aan initiatief. In de afgelopen jaren is opgevallen dat er ontzettend veel initiatief en ambitie is op het gebied van kunst en cultuur en dit wil de gemeente graag verder ondersteunen, stimuleren en faciliteren. Het innovatiebudget is daar een perfect voorbeeld van.