Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Fietspad de Oude Oever

Inwoners van de gemeente Dalfsen hebben aangegeven het fietspad Oude Oever als onveilig te ervaren.

Inwoners van de gemeente Dalfsen hebben aangegeven het fietspad Oude Oever als onveilig te ervaren. Omdat de gemeente Dalfsen fietsveiligheid belangrijk vindt en het fietsgebruik graag wil stimuleren is besloten te kijken hoe de veiligheid van dit fietspad verbeterd kan worden.  
Om dat goed in beeld te krijgen heeft de gemeente twee inloopbijeenkomsten georganiseerd voor belanghebbenden. Vervolgens is samen met die belanghebbenden een ontwerp opgesteld.  
Zij hebben in de planvormingsfase hun wensen in kunnen brengen. Er is gekeken naar ruimtelijke inpassing, ecologie, verkeer, archeologie en draagvlak. Verbreding van het fietspad is als beste uit de bus gekomen.
 
Het project verbreding fietspad de Oude Oever is aan de gemeenteraad voorgelegd en de raad heeft ingestemd met het project. De kosten worden betaald door de gemeente Dalfsen en de provincie Overijssel via subsidie van ‘Ruimte voor de Rivier’.
 
Op dit moment vinden de civieltechnische voorbereidingen plaats. De uitvoering van de verbreding van het fietspad staat gepland voor het voorjaar 2018. Het project verbetering fietspad de Oude Oever loopt vanaf de Stokte tot aan Hotel Mooirivier.  
Verantwoordelijk wethouder Ruud van Leeuwen: “De verbreding van het fietspad de Oude Oever is een prachtig project omdat het samen met de belanghebbenden tot stand is gekomen én een bijdrage levert aan de fietsveiligheid, waardoor óók het fietsgebruik gestimuleerd wordt”.

Meer informatie?

Banner www.overuwbuurt.overheid.nl