Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Gladheidbestrijdingsplan 2017-2018

Gladheidsbestrijding, plan

U kunt bij de gemeente informatie krijgen over wanneer gladheid wordt bestreden, de wegen waarop wordt gestrooid en met welke middelen de gladheid wordt aangepakt.

Elk jaar staan wij vanaf begin november tot en met eind maart klaar om de gladheid op het wegennet te bestrijden. Hiermee wordt de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doorstroming bevorderd. Men kan niet verwachten dat op elk tijdstip van de dag elk weggedeelte gestrooid wordt. Daarom zijn er prioriteiten bepaald. Aan de hand van deze prioriteiten zijn strooiroutes opgesteld. De routes bevatten de belangrijkste doorgaande wegen, fietsroutes, busroutes, en wegen met een bijzondere functie. Om een goede invulling en uitvoering van de gladheidsbestrijding te garanderen is een gladheidsbestrijdingsplan opgesteld.

Heeft u vragen en/of opmerkingen?

  • College van burgemeester en wethouders
  • Dienstverlening