Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Jaarrekening 2016 sluit met positief resultaat

De jaarrekening laat een positief saldo zien van € 233.000.

Het college van de gemeente Dalfsen legt de definitieve jaarrekening 2016 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Maandag 12 juni vindt de behandeling van de jaarrekening plaats in de raadscommissie. Tijdens de raadvergadering van 26 juni aanstaande wordt de jaarrekening 2016 definitief door de raad vastgesteld. De jaarrekening laat een positief saldo zien van € 233.000. Alhoewel het huishoudboekje van de gemeente er goed uit ziet, valt te constateren dat het resultaat lager is dan de afgelopen jaren.

Bij de vaststelling van de begroting 2016 werd een positief saldo van € 151.000 begroot. Na het verwerken van de bestuursrapportages en de gemeentefondscirculaires van het rijk, kwam het saldo uit op € 639.000 in de plus. Door een aantal afwijkingen in het laatste kwartaal is het definitieve resultaat uitgekomen op € 233.000. Wethouder Ruud van Leeuwen legt uit waar dit verschil vandaan komt: “De afwijkingen zijn onder andere ontstaan door een storting in de voorziening voor wethouderspensioenen en een voorziening in verband met een overschot aan verlofuren van de medewerkers.”

Voordelen

Van Leeuwen ziet enkele financiële voordelen in de definitieve jaarrekening 2016. “We houden ruim één miljoen euro over binnen het sociaal domein en het resultaat van de grondexploitatie komt uit op € 1.716.000. Dit laatste resultaat komt vooral door winsten binnen de grondexploitatie van het Waterfront en de Gerner Marke in Dalfsen en de Koele in Hoonhorst. Het positieve saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Deze reserve kan worden ingezet voor nieuw beleid.”