Sluit
 1. Stuur door
Stuur door

Lintjesregen 2017

Zes inwoners uit de gemeente ontvingen vandaag een Koninklijke onderscheiding.

Op 26 april, tijdens de jaarlijkse ‘Lintjesregen’, heeft burgemeester Han Noten aan zes inwoners uit de gemeente Dalfsen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Vijfmaal een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en éénmaal een benoeming tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. De gedecoreerden werden persoonlijk toegesproken door de burgemeester.

Foto Lintjesregen: v.l.n.r. Herman, Fennie, Greet, Max, Riky, Annie, Han Noten Foto Lintjesregen: v.l.n.r. Herman, Fennie, Greet, Max, Riky, Annie, Han Noten


De gedecoreerden in willekeurige volgorde:

Mevrouw Greta Aafjes-de Ruiter (Greet, 73 jaar) uit Dalfsen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus ontplooide de volgende activiteiten:

 • 1971 – 1985 medeoprichter en vrijwilliger Wereldwinkel Dalfsen
 • 1978 – 2015 lid en tevens bestuurslid Vocaal Ensemble Cantabile
 • 1989 – 1993 bestuurslid bibliotheek Dalfsen
 • 1998 – 2008 bestuurslid Vereniging Vrienden van Dalfsen
 • 2005 – 2010 medeoprichter/voorzitter Vereniging 55+ woongroep Dalfsen
 • 2007 – heden oprichter en vrijwilliger Cultureel Café Dalfsen
 • 2011 – 2013 (mede)initiatiefnemer en voorzitter senioren popkoor Just for Fun Dalfsen
Foto mevrouw Greta Aafjes-de Ruiter (Greet, 73 jaar) en burgemeester Han Noten Foto mevrouw Greta Aafjes-de Ruiter (Greet, 73 jaar) en burgemeester Han Noten


Mevrouw Henrica Gerardina Maria Brok-de Brouwer (Riky, 71 jaar) uit Lemelerveld is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus ontplooide de volgende activiteiten:

 • 1980 – 1988 vrijwilliger Oudervereniging Heilig Hartschool Lemelerveld
 • 1984 – 2009 vrijwilliger corsovereniging Molenhoek (dahliacorso Lemelerveld)
 • 1987 – heden kantinemedewerkster Voetbalvereniging Lemelerveld
 • 1997 – heden gastvrouw en lid werkgroep beheer parochiecentrum Emmanuelparochie, loc. Heilig Hart van Jezus
 • 2009 – heden collectant Diabetes Fonds
 • 2010 – heden collectant Hartstichting
Foto mevrouw Henrica Gerardina Maria Brok-de Brouwer (Riky, 71 jaar) en burgemeester Han Noten Foto mevrouw Henrica Gerardina Maria Brok-de Brouwer (Riky, 71 jaar) en burgemeester Han Noten


Mevrouw Anna Helena Dragt-Hofman (Annie, 57 jaar) uit Lemelerveld is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus ontplooide de volgende activiteiten:

 • 1993 – heden wijkcoördinator en collectant Nierstichting
 • 1994 – heden gastvrouw en beheerder parochiecentrum Emmanuelparochie, loc. Heilig Hart van Jezus
 • 2006 – heden mantelzorger buren
 • 2010 – heden collectant KWF Kankerbestrijding
Foto mevrouw Anna Helena Dragt-Hofman (Annie, 57 jaar) en burgemeester Han Noten Foto mevrouw Anna Helena Dragt-Hofman (Annie, 57 jaar) en burgemeester Han Noten


Mevrouw Fennigje Lubbers-Pasman (Fennie, 76 jaar) uit Lemelerveld is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus ontplooide de volgende activiteiten:

 • 1992 – 2012 vrijwilliger Judith Helmichhuis
 • 2006 – heden vrijwilliger/contactpersoon Protestantse Gemeente Lemelerveld Brugkerk
 • 2010 – heden vrijwilliger dagopvang Gasthoeve De Zonnebloem
Foto mevrouw Fennigje Lubbers-Pasman (Fennie, 76 jaar) en burgemeester Han Noten Foto mevrouw Fennigje Lubbers-Pasman (Fennie, 76 jaar) en burgemeester Han Noten


De heer Hermanus Wilhelmus Maria Lankhorst (Herman, 71 jaar) uit Hoonhorst is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus ontplooide de volgende activiteiten:

 • 1964 – 1976 vrijwilliger oogstfeest Stöppelhaene Raalte
 • 1968 – heden lid en voorzitter kerkkoor parochie St. Cyriacus
 • 1970 – 1995 bestuurslid Plaatselijk Belang Hoonhorst
 • 1977 – 1994 bestuurslid Jeugdsoos Hoonhorst
 • 1990 – heden vrijwilliger Historische Kring Dalfsen
 • 1999 – heden vrijwilliger Emmanuelparochie locatie Hoonhorst
 • 2006 - heden lid avondwakegroep Hoonhorst
 • 2009 – heden mede-oprichter en lid Historische werkgroep Hoonhorst
Foto de heer Hermanus Wilhelmus Maria Lankhorst (Herman, 71 jaar) en burgemeester Han Noten Foto de heer Hermanus Wilhelmus Maria Lankhorst (Herman, 71 jaar) en burgemeester Han Noten


De heer Max Timmerman (Max, 67 jaar) uit Nieuwleusen is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Decorandus ontplooide de volgende activiteiten:

 • 1975-2005 stichter eerste ateliers in de Nederlandse gezondheidszorg voor mensen met verstandelijke beperkingen en oprichter vergelijkbare ateliers bij diverse zorginstellingen
 • 1999 oprichter kunstproject Leonardo da Vinci
 • 1984 – 2005 adviseur Kunst en Handicap van Art and Artability
 • 2013 – heden idem
 • 1986 – 2000 bestuurslid en adviseur St. Very Special Arts Nederland (VSAN
 • 2005 – 2013 oprichter Kunstenaars Collectief Association Morvan Artistique in Frankrijk
Foto de heer Max Timmerman (Max, 67 jaar) en burgemeester Han Noten Foto de heer Max Timmerman (Max, 67 jaar) en burgemeester Han Noten