Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Miljoenenbudget koolstofarme innovatie

Er komt bijna 10 miljoen euro vrij voor koolstofarme innovatie in Overijssel en Gelderland.

Er komt bijna € 10 miljoen euro vrij voor koolstofarme innovatie in Overijssel en Gelderland. Het geld wordt beschikbaar gesteld via de aankomende openstelling van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) OP Oost voor Grote Research & Development projecten. Het budget voor deze openstelling is afgelopen week verhoogd met ruim € 6 miljoen. Bovendien is er met deze verhoging nu ook budget beschikbaar gekomen voor samenwerkende mkb-bedrijven in Overijssel, in plaats van alleen voor Gelderse mkb’ers. De subsidie kan oplopen tot € 2 miljoen euro. U kunt vanaf 7 november subsidie aanvragen.

Samenwerkingsverbanden met minimaal één deelnemende mkb-onderneming kunnen subsidie aanvragen voor een experimentele ontwikkeling, al dan niet in combinatie met industrieel onderzoek, op het gebied van koolstofarme innovatie. Een subsidie bedraagt minimaal € 250.000 en maximaal € 2 miljoen per aanvraag. Daarbij is het subsidiepercentage afhankelijk van het type organisatie.

Wees er op tijd bij

U kunt van 7 november 2017 tot en met 28 februari 2018 een subsidie aanvragen. Het beschikbare budget wordt verdeeld volgens het ‘first come first serve’-principe. Dit betekent dat subsidieaanvragen in behandeling worden genomen op volgorde van binnenkomst van aanvragen die compleet zijn.

Benieuwd naar andere subsidies voor ondernemers in Overijssel?

Overijssel heeft dit jaar meerdere subsidies beschikbaar gesteld voor ondernemers. Ook voor specifieke doelgroepen zoals agrarische bedrijven, starters en op het gebied van energievriendelijke investeringen of het aanbieden van werk aan kwetsbare groepen mogen een subsidie aanvragen.
U vindt deze, maar ook landelijke en Europese subsidieregelingen, via ons subsidieloket. Het subsidieloket bevat niet alleen regelingen voor bedrijven, maar ook voor sportclubs, culturele verengingen en goede doelen.