Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Ombudscommissie Sociaal Domein

Geef meldingen, vragen, klachten of suggesties rondom de decentralisaties door

De gemeente Dalfsen beschikt over een Ombudscommissie Sociaal Domein. Deze commissie is bereikbaar voor inwoners van de gemeente Dalfsen die een melding, vraag of klacht hebben rondom de uitvoering van de Wmo 2015, Jeugdhulp en de Participatiewet. Ook kunnen inwoners suggesties doorgeven aan de commissie.

De Ombudscommissie Sociaal Domein rapporteert twee keer per jaar aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen. Suggesties over verbetering van de dienstverlening worden constant doorgegeven.

Contact

De Ombudscommissie Sociaal Domein bestaat uit de heer van Cuijk (voorzitter) en de dames Batterink en Tempelman. Ze zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 0529 43 89 20 of per mail via ombudscommissiesociaaldomein@dalfsen.nl.

Bereikbaarheid

Werkwijze Ombudscommissie Sociaal Domein

Voorzitter van de commissie de heer van Cuijk legt uit hoe de commissie te werk gaat: “Na een melding ofvraag wordt persoonlijk contact opgenomen met de melder. Gezamenlijk gaan we op zoek naar een oplossing en zo nodig bemiddelen we of brengen we een advies uit richting de gemeente”.

De Ombudscommissie Sociaal Domein rapporteert twee keer per jaar aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen. Suggesties over verbetering van de dienstverlening worden constant doorgegeven.