Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Omgevingsdienst IJsselland gestart

Met ingang van 2018 laten de gemeenten en de provincie in de regio IJsselland (milieu)vergunningen die bij hen worden aangevraagd, verzorgen door de Omgevingsdienst IJsselland.

Naast vergunningverlening voert de Omgevingsdienst ook het toezicht en de handhaving op de vergunningen uit. De Omgevingsdienst vervangt de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) IJsselland, die de afgelopen jaren de vergunningverlening en handhaving uitvoerde. De gemeente Dalfsen is één van de deelnemers aan de Omgevingsdienst.

Wat doet de Omgevingsdienst IJsselland? 

De Omgevingsdienst verzorgt dienstverlening aan bedrijven, overheden en inwoners op het gebied van (milieu)vergunningen. Daarnaast is de Omgevingsdienst gespecialiseerd in toezicht en handhaving op aspecten als asbest, veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem.
Met één vestiging voor elf gemeenten en de provincie Overijssel worden de krachten gebundeld, en kan elkaars expertise benut worden. Hierdoor kan persoonlijk maatwerk, optimale service en meer kwaliteit worden geboden. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder meer de Veiligheidsregio, de waterschappen, politie en justitie.

Bereikbaarheid

De Omgevingsdienst IJsselland is gevestigd in het Stadskantoor van de gemeente Zwolle aan het Lübeckplein, en is via internet te vinden op www.odijsselland.nl. De Omgevingsdienst is telefonisch bereikbaar via 088 525 10 50. Ervaart u milieuoverlast? Neem dan contact op met het MeldPunt Milieu via 038 425 24 23.

www.overuwbuurt.overheid.nl www.overuwbuurt.overheid.nl