Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Oosterdalfsen eeuwenlang bewoond (blog - deel 3)

De kern Dalfsen wordt de komende jaren uitgebreid met de nieuwe woonwijk “Oosterdalfsen”.

Het gebied wordt globaal ontsloten door Oosterdalfsersteeg, Gerner Es, achterkant percelen oostzijde Slingerlaantje, Kampansweg, Luchiespad en de Welsummerweg. Er zullen ongeveer 260 woningen worden gebouwd, zowel in de vrije als in de sociale sector.

Voorafgaand verricht ADC ArcheoProjecten archeologisch onderzoek. Vooronderzoek heeft namelijk uitgewezen dat er sporen van menselijke activiteiten werden gevonden die dateren van duizenden jaren terug. De heer Bouma van ADC ArcheoProjecten doet op deze website met enige regelmaat verslag in een blog.

Derdejaars archeologiestudenten van Saxion Hogeschool uit Deventer bestuderen de bodem Derdejaars archeologiestudenten van Saxion Hogeschool uit Deventer bestuderen de bodem

Het openleggen van 12.000 vierkante meter zandgrond zorgt voor hoge storthopen langs de randen van de opgravingsputten. Als een werkput volledig is onderzocht, wordt deze zo spoedig mogelijk weer dichtgegooid. En dat is nodig ook, want ook die delen van het plangebied die onder de stort lagen, moeten nog worden onderzocht. Daarom is onze kraanmachinist druk bezig geweest met het dichtdraaien van de reeds onderzochte opgravingsputten. Inmiddels is het grootste deel van het terrein weer vlak gemaakt en worden de tussengelegen werkputten opengelegd. Vorige week heb ik uitgelegd hoe we nou precies weten hoe diep we moeten graven. Deze week ga ik daar verder op in aan de hand van de volgende veelgestelde vraag: is het zo dat hoe dieper je graaft, hoe ouder de sporen en vondsten worden?

Het klinkt logisch dat hoe dieper je graaft, hoe ouder de sporen en vondsten worden. Dat hangt echter af van de bodemopbouw en natuurlijke ondergrond van het gebied dat wordt onderzocht. Het huidige plangebied betreft een relatief smalle, langgerekte, oost-west georiënteerde dekzandrug die vele duizenden jaren geleden als een stuifduin is opgewaaid. Door de hoge en droge ligging en de nabijheid van het Vechtdal en de rivier de Vecht had deze dekzandrug al vroeg een sterke aantrekkingskracht op de mens. De sporen van bewoning, begraving en landgebruik van de vroegere mens vinden wij terug ingegraven in de top van dit gele tot lichtgrijze zand. De diepte waarop wij dit zand aantreffen, hangt af van de dikte van de donkere akkerlagen die in de afgelopen acht eeuwen op dit zand zijn opgeworpen. In het plangebied Oosterdalfsen hoeven we maar naar één niveau toe te graven om sporen uit verschillende perioden aan te kunnen treffen dat is tot het gele of lichtgrijze zand. Het kan dus voorkomen dat we sporen uit verschillende perioden naast en door elkaar aantreffen zonder daarvoor dieper te hoeven graven. Zo komen we direct naast de sporen van een erf uit de Late IJzertijd/Vroeg Romeinse tijd (net voor/net na het begin van de jaartelling) sporen tegen van 12e-eeuwse akkers. En op hetzelfde niveau waar we karrensporen van de historische, oost-west georiënteerde weg tegenkomen die nog tot in de jaren zestig van de vorige eeuw in gebruik was, vinden we restanten van grafheuvels met crematiegraven uit de Midden- en Late Bronstijd (tussen 1800 en 800 jaar voor Christus).Er zijn ook voldoende voorbeelden waaruit blijkt dat men in de Middeleeuwen al geen weet meer lijkt te hebben gehad van het vroegere verleden van het plangebied. Er zijn sporen gevonden van middeleeuwse wegen die dwars door de vindplaats uit de Late IJzertijd/Vroeg Romeinse tijd heen gaan. Hetzelfde geldt voor grafheuvels uit de Bronstijd en Vroege IJzertijd (tussen 1800 en 500 voor Christus) die verstoord zijn door middeleeuwse akkers en zandwegen. Zo kan het dus voorkomen dat sporen uit jongere perioden die uit oudere bewoningsfasen hebben verstoord en mogelijk zelfs volledig hebben uitgewist.

Hoe deze archeologische vindplaatsen eruit zien, kan iedereen met eigen ogen komen aanschouwen tijdens de open dag op woensdag 18 maart van 16.00 tot en met 19.00 uur aan de Kampmansweg 65. U wordt ontvangen aan de oostzijde van het erf achter de koeien- en paardenstal waar onze keet staat. Van daaruit lopen we richting de opgravingsputten ten noorden van het erf. Geheel in het zuiden van de werkput lopen we tussen de sporen uit de IJzertijd/Vroeg Romeinse tijd in noordelijke richting tussen de middeleeuwse akkers, steken we de historische, oost-west georiënteerde weg met karrensporen over en komen we in een erf uit de Bronstijd terecht. Tussendoor bestaat de kans dat we nog sporen van grafheuvels en crematiegraven uit de Bronstijd-IJzertijd en houtskoolmeilers uit de Vroege Middeleeuwen tegenkomen. Gezien de beperkte parkeerruimte is het aan te bevelen op de fiets of wandelend te komen. Wij verwelkomen u graag op woensdag vanaf 16.00 uur.

Archeoloog bestudeert vindplaatsen Archeoloog bestudeert vindplaatsen

 

Wilt u meer weten over Oosterdalfsen in het algemeen en het archeologisch onderzoek in het bijzonder? Klik hier.