Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Perspectiefnota 2018: bestedingsruimte aanwezig, niet alles kan

Ambities gemeente reiken verder dan de financiële mogelijkheden.

Het college van de gemeente Dalfsen maakt de Perspectiefnota bekend. De Perspectiefnota heette voorheen de Voorjaarsnota en geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente en biedt kaders voor de begroting. De Perspectiefnota staat dit jaar in het teken van keuzes maken. Alhoewel het huishoudboekje van de gemeente er goed uit ziet, valt te constateren dat de ambities van de gemeente  verder reiken dan de financiële mogelijkheden. De gewone, noodzakelijke uitgaven passen volledig in de begroting.

De ruimte voor nieuwe of extra uitgaven is echter beperkt. Toch ziet de gemeente mogelijkheden om die ruimte te vergroten door nog eens kritisch naar de huidige begroting en de toekomstplannen te kijken. Door bepaalde zaken anders of niet meer (volledig) te doen, wordt verwacht dat er ruimte komt om alsnog extra wensen uit te voeren. Wethouder Ruud van Leeuwen legt uit: “Dalfsen heeft de begroting op orde en heeft daarnaast verschillende ambities. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of het onderhoud van de openbare ruimte. Die ambities kosten geld. Voor alle wensen is op dit moment onvoldoende budget. Wij willen extra ruimte vinden voor een bedrag van afgerond € 1 mln. Dat bedrag hebben wij als opdracht in de Perspectiefnota opgenomen.”

Bij het onderzoek naar extra middelen worden alle uitgaven en inkomsten betrokken. Dit vindt in de zomer plaats. Het resultaat wordt verwerkt in de begroting 2018. Deze wordt vastgesteld op 9 november. Door hier de zomer voor uit te trekken, kunnen alle van belang zijnde zaken goed tegen elkaar worden afgewogen. Het uitgangspunt voor de gemeente is en blijft een meerjarenbegroting met een structureel positief saldo.