Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Raad brengt jaarverslag 2016 uit

Weten wat de gemeenteraad in 2016 heeft gedaan? Het jaarverslag is beschikbaar.

Het wordt al een traditie: de gemeenteraad van Dalfsen presenteert zijn jaarverslag over het afgelopen jaar. In vogelvlucht wordt een overzicht gegeven van de genomen besluiten en de activiteiten van de raad in 2016. Ook wordt een inkijkje gegeven in de werkzaamheden van de griffie, de ondersteuning van en voor de raad.

Het jaarverslag gaat allereerst in op de raad en raadsleden zelf. Gerrit Jan Veldhuis werd de nieuwe fractievoorzitter van de VVD op 31 oktober 2016, als opvolger van Roelof Schuring. Als nieuw lid van de raad voerde hij gelijk het woord bij de algemene beschouwingen over de begroting. Verder waren er geen wijzigingen in de samenstelling in de raad.

De raad heeft ook in 2016 weer de nodige bestuurlijke mijlpalen genomen die alle kernen van de gemeente aangaan. Een greep uit de onderwerpen: de campus in Nieuwleusen, het nieuwe welzijnsbeleid, de huisvesting van vergunninghouders, nieuw cultuurbeleid en verschillende duurzaamheidsthema’s. Raadslid Janine Schiphorst is één van de voorzitters van de raadscommissie. Zij kijkt met een goed gevoel terug op de debatten. “Dit jaarverslag geeft een mooie samenvatting van de voorstellen die we met elkaar behandeld hebben. Best veel onderwerpen voor één jaar en ook van alles wat!."

Speciale aandacht gaat in het jaarverslag ook weer uit naar de werkzaamheden van de griffie. De griffie is het eerste aanspreekpunt en contactpunt als het gaat om de gemeenteraad. De website met raadsinformatie heeft daarbij een belangrijke functie. Vergaderingen worden live via de website uitgezonden en zijn ook terug te zien.