Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Rapportage verkeersveiligheid schoolroutes

Gemeente Dalfsen wil verkeersveiligheid in de omgeving van de scholen verbeteren.

Onderzoek

In het in 2016 vastgestelde gemeentelijke verkeer- en vervoerplan heeft de gemeente Dalfsen de ambitie uitgesproken om de verkeersveiligheid in de omgeving van de scholen binnen de gemeentegrenzen te verbeteren. Afgelopen voorjaar is gestart met een inventarisatie en onderzoek naar de knelpunten en mogelijke maatregelen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de gemeente Dalfsen via: