Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Reconstructie Rechterensedijk: zes passeerstroken

College stelt de gemeenteraad voor zes passeerstroken aan de noordzijde aan te leggen

Het college van B&W stelt de Dalfser gemeenteraad in februari voor om zes passeerstroken, alleen aan de noordzijde van de weg, aan te leggen bij de reconstructie van de Rechterensedijk als erftoegangsweg. Alternatief is om de passeerstroken afwisselend aan weerszijden van de weg aan te leggen. De belangrijkste overwegingen voor het college om te kiezen passeerstroken aan een zijde van de weg zijn de kosten, de uitvoering en het aanzicht. Voor de inrichting van de zes passeerstroken wordt zoveel mogelijk aangesloten op bestaande open plekken. In totaal zullen zeven bomen gekapt moeten worden.

Uitleg overwegingen
De kosten van de voorgestelde reconstructie vallen ruim € 25.000 euro goedkoper uit dat de alternatieve reconstructie. Daarnaast kan deze reconstructie sneller uitgevoerd worden, omdat er bijvoorbeeld minder overleg nodig is en minder werkzaamheden uitgevoerd hoeven te worden. Ten slotte blijft deze reconstructie qua uiterlijk het dichtst bij de bestaande situatie.

Uitwerken inrichtingsvoorstel
De gemeenteraad heeft op 28 september 2015 besloten het besluitvormingsproces te versnellen en uit de zes oplossingen te kiezen voor één voorkeursvariant: erftoegangsweginrichting met extra passeerstroken. Het college heeft toen de opdracht gekregen om in een inrichtingsvoorstel de plussen en minnen van stroken aan één- of aan twee zijden van de weg uit te werken. De uitwerking van de twee mogelijke inrichtingen is gereed. Het college legt de resultaten met een visualisatie aan de raad voor in februari, waarbij ze de raad voorstelt de Rechterenseweg in te richten met passeerstroken aan één zijde van de weg, de noordzijde. Dit is aan de kant van de dijk. Na het besluit van de raad in februari kan de realisatie van de reconstructie dit jaar uitgevoerd worden.

Meer informatie
Meer informatie over de Rechterensedijk vindt u op www.rechterensedijk.nl. Op deze website vindt u ook informatie over het besluitvormingsproces.

Nieuwe situatie Rechterensedijk