Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Eerste officiële ondertekening wethouder Schuurman

Woningcorporaties, huurdersverenigingen en de gemeente ondertekenen de Samenwerkingsovereenkomst Wonen Dalfsen 2018 t/m 2021.

Een goede samenwerking tussen betrokken partijen is nodig om de volkshuisvestelijke opgaven in de gemeente Dalfsen op te kunnen pakken. Deze opgaven zijn in de samenwerkingsovereenkomst verder uitgewerkt. Op 4 december hebben woningcorporaties de Veste en VechtHorst, huurdersverenigingen Twee Onder Eén Kap en Verenigd Huurbelang en de gemeente de Samenwerkingsovereenkomst Wonen Dalfsen 2018 t/m 2021 ondertekend.

In de Woningwet 2015 is bepaald dat woningcorporaties jaarlijks een bod moeten uitbrengen op het door de gemeenteraad vastgestelde woonbeleid. Woningcorporaties, huurdersverenigingen en gemeente moeten op basis van dit bod gezamenlijk prestatieafspraken met elkaar maken. Hierin worden afspraken gemaakt met betrekking tot het aantal huurwoningen, de huurverhoging, energiebesparing/verduurzaming van huurwoningen, opvang statushouders, etc.

Eerste officiële handeling

Met deze ondertekening heeft wethouder André Schuurman zijn eerste officiële handeling verricht als wethouder van de gemeente Dalfsen. Per 1 december vervangt André Schuurman oud wethouder Klaas Agricola.

V.l.n.n.r. voorzitter Huurdersvereniging Twee Onder Eén Kap Pieter Brattinga, wethouder André Schuurman, directeur-bestuurder VechtHorst Robert Waarsing en directeur-bestuurder de Veste Janine Godderij V.l.n.n.r. voorzitter Huurdersvereniging Twee Onder Eén Kap Pieter Brattinga, wethouder André Schuurman, directeur-bestuurder VechtHorst Robert Waarsing en directeur-bestuurder de Veste Janine Godderij