Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Schoolverlof alleen bij uitzondering

Aan het begin van een nieuw jaar met de voorjaarsvakantie in zicht zetten wij de regels en mogelijkheden van schoolverlof op een rij.

Wij vinden dat het onderwijs van ieder kind gebaat is bij een geregeld schoolbezoek. Verlof buiten de schoolvakanties is volgens de Leerplichtwet dan ook alleen mogelijk in drie uitzonderingssituaties. Deze situaties leggen we hieronder uit.

1. Vakantieverlof vanwege het beroep van de ouders/verzorgers
De schooldirecteur kan bij uitzondering een vakantie van maximaal tien schooldagen toestaan. Dit kan alleen als één van de ouders/verzorgers een beroep heeft met seizoensgebonden werk. Denk hierbij aan een beroep in de agrarische sector of in de horeca. Daarbij is het voor het gezin niet mogelijk om in een schoolvakantie in één schooljaar twee aaneengesloten weken met vakantie te gaan. Deze extra vakantie kan nooit plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.

2. Verlof vanwege bijzondere omstandigheden
Daarnaast is schoolverlof mogelijk vanwege buitengewone en/of niet voorziene omstandigheden.
Zoals een huwelijk, jubileum, ziekte of overlijden van familie. Ook een verhuizing valt binnen deze
verlofregeling.

3. Verlof vanwege religieuze verplichtingen
Tot slot heeft een kind dat plichten moet vervullen vanuit godsdienst of levensovertuiging ook recht op schoolverlof.

Verlofaanvragen

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Elke aanvraag en situatie is uniek. Schoolverlof tot tien schooldagen vraagt u aan bij de schooldirecteur. Bij een langere verlofduur beoordeelt de leerplichtconsulent van de gemeente Dalfsen. Dit gebeurt altijd in overleg met de schooldirecteur.

Het aanvraagformulier kunt u opvragen bij uw school of downloaden via www.dalfsen.nl

Geen extra verlof

Vakanties vanwege speciale aanbiedingen of het eerder vertrekken of later terugkomen vanwege bijvoorbeeld verkeersdrukte zijn geen geldige argumenten voor schoolverlof. Als een leerplichtig kind zonder geldige reden niet op school is, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Van de schooldirecteur wordt verwacht dat hij/zij deze afwezigheid meldt bij de gemeente. De leerplichtconsulent stelt vervolgens een onderzoek in.

Luxe verzuim en handhaving

Bij luxe verzuim nemen ouder(s)/verzorger(s) hun kind mee op vakantie zonder toestemming en buiten de schoolvakanties om. Voorafgaand aan de voorjaarsvakantie gaat de gemeente hier extra op controleren. Luxe verzuim is strafbaar. Het Openbaar Ministerie vraagt de gemeente hier streng tegen op te treden. Dit betekent dat luxe verzuim (een overtreding Leerplichtwet) per direct wordt gemeld aan de Officier van Justitie. Luxe verzuim wordt veelal bestraft met een geldboete.

Meer informatie

Meer informatie over schoolverlof is te vinden op www.dalfsen.nl/onderwijs/leerplicht. U kunt ook contact opnemen met Nicole Pronk en Lyann Ohms, leerplichtconsulenten van de gemeente Dalfsen. Dit kan via het telefoonnummer 140529 of stuur een mail naar leerplicht@dalfsen.nl.