Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Subsidie gericht op duurzame innovatie

Overijssel trekt € 800.000 extra subsidie uit voor de agrofood sector.

De provincie Overijssel heeft de subsidieplafonds voor twee regelingen gericht op de agro&food sector verhoogd. Het plafond voor de Subsidieregeling innovatie agro&food in Overijssel stijgt van € 1,5 miljoen naar € 1,7 miljoen. En van de Subsidieregeling stimulering innovaties, gericht op verduurzaming agro&food sector, gaat het om een verhoging van € 400.000 naar € 1 miljoen.De Subsidieregeling innovatie ondersteunt onderzoek naar de haalbaarheid en effectiviteit van het nieuwe product, techniek, dienst of proces in de praktijk. Er is geld voor het inzetten van externe deskundigen en noodzakelijke investeringen. De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 400.000 per aanvraag.

Subsidie gericht op duurzame innovatie

De subsidie gericht op innovatie en duurzaamheid is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met een project dat past binnen één van de volgende Innovatielabs: gezond produceren, duurzame voedselbodem, de stal van de toekomst, waardevolle voedselketens, natuurlijk ondernemen, en de boer als buur. Activiteiten die innovaties in de agro&food sector stimuleren, zoals demonstraties, voorlichtingsbijeenkomsten of netwerkontwikkeling, kunnen voor subsidie in aanmerking komen. De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000 per aanvraag.

Benieuwd naar andere subsidies voor ondernemers in Overijssel?

Overijssel heeft dit jaar meerdere subsidies beschikbaar voor ondernemers. Ook voor specifieke doelgroepen zoals agrarische bedrijven en starters. En op het gebied van energievriendelijke investeringen of het aanbieden van werk aan kwetsbare groepen.

U vindt deze, maar ook landelijke en Europese subsidieregelingen ons subsidieloket (link: https://www.dalfsen.nl/Inwoners/Loketten/Subsidieloket.htm)

Het subsidieloket bevat niet alleen regelingen voor bedrijven, maar ook voor sportclubs, culturele verengingen en goede doelen.