Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Vanaf 2016 kunnen eigenaren van gebouwen via het Rijk subsidie aanvragen voor het verwijderen van asbestdaken.

Asbestdaken zijn vanaf 2024 verboden. Asbestdaken verweren namelijk in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken komt er een asbestverbod. Dit houdt in dat eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak moeten laten verwijderen.

Vanaf 2016 kunnen eigenaren van gebouwen via het Rijk subsidie aanvragen voor het verwijderen van asbestdaken. De subsidieregeling is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het leven geroepen om de sanering te versnellen.

Particulieren en bedrijven kunnen vanaf 4 januari 2016 een subsidieaanvraag doen bij RVO.nl. Een van de voorwaarden bij het toekennen van de subsidie is dat de werkzaamheden door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd. De regeling geldt alleen voor asbestdaken die aan de buitenlucht zijn blootgesteld en dus niet voor andere asbesttoepassingen.

Hoogte subsidie

De subsidie is voor asbestdaken van minimaal 35m2 is en kan zowel door particulieren, bedrijven als instellingen worden aangevraagd. Er wordt € 4,50 per m2 subsidie gegeven met een maximum van € 25.000,- per adres. Voor de subsidieregeling is tot en met 2019 minimaal 75 miljoen euro beschikbaar. Voor 2016 is het subsidiebudget vastgesteld op 10 miljoen euro.

Meer weten?

Alle informatie over de subsidieregeling is te vinden via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daar kunt u de subsidie aanvragen, alle voorwaarden vinden en een overzicht met veel gestelde vragen bekijken. Kijk op www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken.asbest in de keuken? check eerst www.infomil.nl/asbestwegwijzer!