Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Subsidies voor leerwerkplekken scholieren

Bent u een ondernemer en biedt u leerwerkplekken aan mbo- of hbo-scholieren of promovendi?

Bent u een ondernemer en biedt u leerwerkplekken aan mbo- of hbo-scholieren of promovendi? Dan kunt u op basis van de Subsidieregeling praktijkleren een bijdrage krijgen van € 2700 per leerwerkplek. De subsidie komt tegemoet aan de kosten die bedrijven maken voor de begeleiding van leerlingen en studenten. Ook kan de subsidie een tegemoetkoming zijn in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.

Voor de subsidieregeling is een jaarlijks budget van € 205 miljoen beschikbaar, waarmee het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zoveel mogelijk bedrijven tegemoet wil komen, van kapperszaak op de hoek tot multinational.

U kunt subsidie aanvragen voor de volgende opleidingsniveaus:

  • leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo;
  • mbo-studenten die een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen;
  • studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen;
  • promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s).

De exacte criteria verschillen per opleidingsniveau. De hoogte van de subsidie is maximaal € 2700 per begeleidingstraject. Subsidieaanvragen voor het studiejaar 2016-2017 kunnen tot en met 15 september 2017 worden ingediend.

Benieuwd naar andere subsidies voor ondernemers in Overijssel?

Overijssel heeft dit jaar meerdere subsidies beschikbaar voor ondernemers. Ook voor specifieke doelgroepen zoals agrarische bedrijven en starters. En op het gebied van energievriendelijke investeringen of het aanbieden van werk aan kwetsbare groepen.

U vindt deze, maar ook landelijke en Europese subsidieregelingen, via ons subsidieloket.Het subsidieloket bevat niet alleen regelingen voor bedrijven, maar ook voor sportclubs, culturele verengingen en goede doelen.