Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Subsidies voor ondernemers in Overijssel

De provincie Overijssel heeft in 2017 miljoenen beschikbaar voor innovatieve ondernemers.

Het budget is verdeeld over verschillende subsidieregelingen, waaronder Versterking MKB en ondernemerschap in Overijssel. Het doel van deze subsidie is het stimuleren van ondernemerschap, door bij zowel starters als bestaande bedrijven.

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 150.000 per aanvraag en kan worden aangevraagd voor projecten rond de volgende thema’s:

  • Starters en starters met groeipotentie;
  • Organisatiekracht van het MKB;
  • Financiering;
  • Sociale innovatie;
  • Familiebedrijven;
  • Snelle groeiers.

Subsidies voor ondernemers in Overijssel

Overijssel heeft dit jaar meerdere subsidies beschikbaar voor ondernemers. Ook voor specifieke doelgroepen zoals agrarische bedrijven en starters. En op het gebied van energievriendelijke investeringen of het aanbieden van werk aan kwetsbare groepen.

Subsidieloket

U vindt deze, maar ook landelijke en Europese subsidieregelingen, via ons subsidieloket. Het subsidieloket bevat niet alleen regelingen voor bedrijven, maar ook voor sportclubs, culturele verengingen en goede doelen.