Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Tweede Kamer steunt oproep vanuit Overijssel over vliegroutes Lelystad Airport

De Overijsselse overheden hebben in een brief gevraagd om een plan van aanpak.

De Tweede Kamer ondersteunt de provincie Overijssel en betrokken gemeenten in hun oproep om snel een plan van aanpak te maken voor de herindeling van het Nederlandse luchtruim. De herindeling moet leiden tot hogere vliegroutes van en naar Lelystad Airport, waardoor overlast en milieuschade in Overijssel kan worden verminderd. De Overijsselse overheden hebben vorige week in een brief gevraagd om snel met een plan van aanpak te komen. De brief leidde tot moties van onder meer ChristenUnie, D66, CDA en VVD die gisteren konden rekenen op brede steun in de kamer.

Kruisend verkeer

Ook ondersteunt de kamer de oproep uit de regio om kruisend vliegverkeer zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer startende en landende vliegtuigen elkaar moeten kruisen, zal rond Zwolle lager dan 6000 voet worden gevlogen. In april 2017 hebben de lokale en regionale overheden met staatsecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) afgesproken dat dit slechts bij hoge uitzondering gebeurt. Tijdens de informatiebijeenkomsten in september presenteerde de LVNL (vereniging luchtverkeersleiders) het kruisend verkeer als een reguliere situatie. Dit leidt tot veel meer overlast. De gemeenten en provincie dringen er in de brief op aan om kruisend verkeer zoveel mogelijk te voorkomen. De kamer ondersteunt dit nu.

Monitoring

Daarnaast roept de kamer de staatssecretaris op om de hinder te monitoren, en in samenspraak met regionale bestuurders, bewoners en ondernemers te werken aan optimalisatie van de vliegroutes.