Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

WOC Campus

Architectenbureau en installatieadviesbureau WOC Campus bekend.

Het college van burgemeester en wethouders heeft architectenbureau Leijh Kappelhoff Seckel van den Dobbelsteen (LKSVDD) opdracht gegeven het ontwerp van het kulturhus en de nieuwe sporthal in het middengebied van Nieuwleusen te ontwikkelen. Wanneer de gemeenteraad in december positief besluit over het Agnieten College, wordt ook dit gebouw aan het ontwerp toegevoegd. Eveneens heeft het college van B&W een opdracht verleent aan installatie adviesbureau Enervisie voor de uitvoering van het project WOC Campus.

Presentatie voorontwerp aan inwoners

“De architect scoorde vooral op de ruimtelijk visie, visie op compact bouwen, slim ruimtegebruik en de visie op meerdere gebruikers in één gebouw”, aldus wethouder Ruud van Leeuwen. De deelnemende partijen van WOC Campus werken in een aantal ateliersessie met de architect het voorontwerp uit. Het ligt in de verwachting dat in januari één of meerdere informatieavonden in Nieuwleusen georganiseerd worden waarin het voorontwerp wordt gepresenteerd. Vervolgens wordt het voorontwerp begin 2017 verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De verwachting is dat in april 2017 de plannen klaar zijn en de resultaten aan de gemeenteraad worden voorgelegd, waarop een volgende go/no-go op de realisatie van de bouwplannen volgt.

Hoogste score architectenbureau

In de aanbestedingsprocedure zijn vijf architectenbureaus gevraagd een inschrijving te doen op prijs en kwaliteit met daarbij de visie op een aantal onderwerpen. LKSVDD architecten uit Hengelo scoorde op het onderdeel Plan van Aanpak het hoogst. LKSVDD architecten heeft opgeteld de hoogste score gehaald voor de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). LKSVDD is hetzelfde bureau dat ook de gebouwen voor de Rabobank en de Tweemaster heeft ontworpen. Zij zijn dus ook goed bekend met het gebied.

Installatie adviesbureau goede aanvulling op architect

In de aanbestedingsprocedure voor een installatieadviesbureau zijn vier bureaus uitgenodigd een aanbieding te doen. Van de inschrijvers behaalde Enervisie uit Winterswijk de beste EMVI-score. De beoordelingscommissie is van mening dat deze partij een goede aanvulling is op de architect. Hiermee kan een optimaal en integraal ontwerp tot stand komen, dat aan de criteria voldoet die de gemeente Dalfsen als opdrachtgever belangrijk acht.