Algemene vragen

Graag een picknickbank voor BBQ plaatsen.
Deze mogelijkheid zal worden besproken met de werkgroep "Spelen".
Graag de brandgang tussen de Hamerbijl en de Trechterbeker doorzetten door de wadi om overlast aan zijkant van het perceel te voorkomen
De brandgang kan niet worden verlengd, omdat deze dan uitkomt op de Welsummerweg. Dit kan onveilige situaties opleveren. Vandaar dat we deze keuze hebben gemaakt.
Planning voor start woonrijp maken is laat, bewoner ziet liever een verbodsbord verboden vrachtverkeer
De planning zal niet worden herzien, omdat wij afhankelijk zijn van de afronding van de bouw van de laatste woningen
Gelieve het bord van de begraafplaats te verwijderen aan het begin van de straat, geen prettige aanblik
De keuze voor het plaatsen van het bord aan het begin van de straat is omdat de begraafplaats een maatschappelijke voorziening is. Voor mensen die niet bekend zijn binnen onze gemeente is het bord op deze plek een duidelijke wegverwijzing naar de begraafplaats. Daarom zal het bord op deze plek blijven staan.

Laatst aangepast: 07-12-2017