Groen

Gelieve geen boom te plaatsen in het plantvak in de Hamerbijl tussen de parkeerstrook en de kruising tussen nr. 8 en 10
Op deze locatie wordt inderdaad geen boom geplaatst, zoals ook te zien is op het kavelplan.
Graag inspraak over boomkeuze entree Hamerbijl
Ook de (toekomstige) bewonersvan de Hamerbijl zullen net als de (toekomstige) bewoners van de Trechterbeker en de Middeleeuwen betrokken worden bij de boomkeuze(s) in de straat. U zult hierover nog geïnformeerd worden.
Beplanting in bochten graag laag houden i.v.m. verkeersveiligheid
De keuze voor de beplanting is qua hoogte afgestemd op de verkeersveiligheid, de beplanting die hier aangebracht wordt blijft inderdaad laag.
Graag onderbeplanting aanbrengen in houtwal achter de Trechterbeker om wildgroei tegen te gaan
In de houtwal achter de Trechterbeker is al onderbeplanting aangebracht om wildgroei tegen te gaan. Door werkzaamheden in de particuliere tuinen is er helaas schade onstaan aan de onderbeplanting en de bomen. Als alle werkzaamheden in de particuliere tuinen zijn afgerond, wordt gekeken of en welke onderbeplanting opnieuw aangeplant moet worden.
Gelieve kleinere bomen te plaatsen in de Trechterbeker, onder andere i.v.m. lichtinval
De Trechterbeker is aangewezen als een belangrijke groenstructuur in Oosterdalfsen. Bij een belangrijke groenstructuur horen karakteristieke bomen van de 1e grootte (> 12 meter). Vanuit de landschapsvisie van de provincie (essenlandschap met aan de rand bomen) is het beperkte aantal en de grootte van de bomen in de Trechterbeker bepaald en hier kunnen we niet van afwijken. Op de gemeentelijke website is informatie te vinden over de keuzemogelijkheid voor de boomsoort. Hier vindt u ook informatie over de vorm van de bomen. Uit deze opties kunt u uiteraard wel kiezen voor een boomsoort met met een kroon die de lichtinval het minst beperkt.
Overlast van bomen proberen te beperken door soortkeus
Voor de Trechterbeker zijn er zes keuzemogelijkheden voor bomen opgenomen. Voor de Middeleeuwen heeft u de keuze uit vijf boomsoorten. U kunt uw voorkeur doorgeven voor een boom die relatief weinig overlast geeft. De keuzemogelijkheden en aanvullende informatie over de bomen zijn terug te vinden op onze website.
Boom voor het huis neemt zicht weg
De bomen zijn zoveel mogelijk op de erfscheiding van de woningen gepland. De bomen worden i.v.m. de standplaats (langs de rijweg) 'opgesnoeid' zodat u vanuit de woonkamer onder de boom kunt doorkijken.
De bomen zijn in een straal van 10 meter van mijn warmtebron gepland, dit is niet wenselijk
De vijf bomen waaruit jullie kunnen kiezen vallen onder de middelgrote bomen (2e grootte). Bij deze bomen zit verschil in wortelgestellen (van zware hoofdwortel met fijne vertakking tot oppervlakkig wortelgestel met fijne vertakkingen). De voorgestelde bomen ontwikkelen allemaal een kleiner wortelgestel (diameter maximaal 8 meter), dus we verwachten ook in de toekomst geen probleem met de warmtepompen. Op locaties waar we mogelijk wel problemen verwachten van bomen met warmtebronnen, maar ook bij het kabel- en leidingentracés, gaan we antiworteldoek toepassen.

Laatst aangepast: 07-12-2017