Parkeergelegenheid en civiel

Graag tijdelijke verharding aanbrengen parallel aan de wadi langs Oosterdalfsersteeg aansluitend op plan Bongers en het reeds aangelegde pad
Aan de westzijde langs de wadi wordt een trottoir aangelegd
Toegang tot inrit graag in overleg
Voorafgaand aan het woonrijp maken worden de bewoners van de betreffende woonstraat ingelicht door de gemeente en/of aannemer. Hier krijgt u nog bericht over.
De inrit van mijn buren lijkt op de tekening groter
Het uitgangspunt van de presentatietekening is dat een enkele oprit minimaal 3,5 meter breed is en een aaneengesloten oprit in totaal minimaal 6 meter breed is. Als u een aaneengesloten oprit heeft en uw buren een enkele oprit, klopt het dat uw oprit 1 meter minder breed is. Is dit niet het geval, dan zou er geen verschil moeten zitten tussen beide opritten.
Graag de ligging van de drempel herzien
Er wordt bekeken of de ligging van de drempel iets verplaatst kan worden.
Zorgen over parkeergelegenheid Trechterbeker, vermoedelijk wordt de groenstrook hier dan voor gebruikt
De parkeergelegenheid in de Trechterbeker voldoet aan de parkeernorm. Wij verwachten daarom dat er geen problemen zullen zijn. Toch zullen we nog kijken naar extra mogelijkheden.
Drempel in de Trechterbeker graag verplaatsen i.v.m. de oprit
Er wordt bekeken of de ligging van de drempel iets verplaatst kan worden.
Weinig parkeerplaatsen, zou graag een parkeerplaats willen kopen
Helaas is het niet mogelijk om parkeerplaatsen te kopen. Alle parkeerplaatsen zijn openbaar en niet bedoeld voor privégebruik. Wij hebben geprobeerd voldoende parkeerplaatsen te creëren. De huidige plannen voldoen aan de parkeernorm, wat betekent dat er voldoende parkeergelegenheid zou moeten zijn.

Laatst aangepast: 07-12-2017