Speelgelegenheid

Ruimte t.o. biedt genoeg ruimte voor een speelvoorziening (wadi Hamerbijl)
Er is een plan opgesteld waarop de speellocaties zijn aangewezen. Van tevoren is er o.a. goed gekeken naar de veiligheid om te kunnen spelen. De voorgestelde locatie direct langs de rijweg zorgt mogelijk voor onveilige situaties. Vandaar dat voor deze ruimte in het plan geen speelvoorziening is gepland.
Aanmelding werkgroep spelen
Alle aanmeldingen die wij tot nu toe voor de "werkgroep spelen" hebben ontvangen, zijn verwerkt. U ontvangt tijdig een uitnodiging van ons voor de eerste bijeenkomst. Wanneer u zich nog wilt aanmelden voor de "werkgroep spelen", dan kan dit via gemeente@dalfsen.nl t.a.v. Wendy Busscher
Veel bewoners missen een groot voetbalveld
In samenspraak met de "werkgroep spelen" wordt onderzocht of er een locatie voor een voetbalveld kan worden gevonden (wel binnen de aangegeven speellocaties).
Ik hoop dat er snel aan de speelplekken begonnen kan worden
Voor de start van het aanleggen van de speelplekken zijn wij afhankelijk van de overige werkzaamheden en de particuliere bouw die er in de wijk worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van de wegen en het groen. Zodra deze werkzaamheden gereed zijn kunnen wij starten met de aanleg van de speelplekken.

Laatst aangepast: 07-12-2017