Verkeer

Uitgang Kampmansweg, Middeleeuwen, Welsummerweg goed overzichtelijk houden
Dit worden overzichtelijke aansluitingen die voldoen aan de bestaande richtlijnen voor 30 km/u wegen.
Auto's rijden te hard aan de Welsummerweg
Met de aanleg van verhoogde plateaus op de aansluiting Welsummerweg -Trechterbeker/Kampmansweg wordt geprobeerd de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te reduceren. Ook de definitieve inrichting/woonrijp inrichting van de wijk zorgt voor een snelheidsremmend effect.
Oosterdalfsersteeg veilig maken voor wandelaars en fietsers
Voor een aantal aansluitingen van de Oosterdalfsersteeg worden nog snelheidsremmende maatregelen genomen. Voetgangers kunnen gebruik maken van een trottoir.
Kruising Trechterbeker-Oosterdalfsersteeg is een race-baan
Met het woonrijp maken c.q. definitief maken van de bestrating ontstaat een ander wegbeeld. De nieuwe situatie nodigt minder uit tot het overschrijden van de snelheidslimiet.

Laatst aangepast: 07-12-2017