Verlichting

Lantaarn staat recht voor de woning, graag verplaatsen (t.o. Hamerbijl 2)
Verplaatsing van de lantaarn is helaas niet mogelijk. Door verplaatsing ontstaat teveel disbalans in het verlichtingsniveau (gemiddelde verlichtingssterkte versus langsgelijkmatigheid, waarbij het verschil tussen licht en donker dan te groot wordt).
Verlichting nu geclusterd rond de kavel, wellicht een betere verdeling mogelijk
Een andere verdeling is helaas niet mogelijk. Door verplaatsingen ontstaat teveel disbalans in het verlichtingsniveau (gemiddelde verlichtingssterkte versus langsgelijkmatigheid, waarbij het verschil tussen licht en donker dan te groot wordt).
Meer verlichting aanbrengen aan de Welsummerweg
Voor de Welsummerweg wordt nog een verlichtingsplan opgesteld.
Lantaarn naast perceel graag laten vervallen i.v.m. overlast andere optie is om het licht niet de tuin in te laten schijnen
De lichtmast wordt voorzien van een asymmetrische bron waarmee de lichthinder minder is dan bij reguliere rondstralers (lichtrichting is hierbij naar links en rechts geprojecteerd in plaats van volledig rondom).
Meer verlichting aanbrengen in de Oosterdalfsersteeg
Voor de Oosterdalfsensteeg wordt nog een verlichtingsplan opgesteld.
Tijdelijke verlichting aan de Hamerbijl is defect
Storingen kunt u via het reguliere meldsysteem doorgeven. Dit kan via: www.dalfsen.nl onder meldingen woon- en leefomgeving. Wij hebben de genoemde storing aan de Hamerbijl doorgegeven.
Graag op korte termijn extra verlichting in de wijk i.v.m. de openbare veiligheid
Normaal gesproken worden alleen de kruisingen in een nieuwbouwplan van noodverlichting voorzien. Binnen dit plan wijken we alleen af voor het verkeer dat gebruik maakt van het Slingerlaantje.
Vraagt zich af waarom de lantaarns niet aan beide zijden van de straat worden geplaats; verspringend
Nutsvoorzieningen (voorzieningen voor algemeen gebruik)worden aan één zijde van de weg gelegd. Het verlichtingsplan wordt daar op afgestemd door de masten ook aan één zijde te plaatsen. Daarnaast wordt rekening gehouden met aanwezige of toekomstige beplanting dat belemmerend kan werken op het verlichten.
Graag straatverlichting plaatsen aan de Gerner Es
Aan de Gerner Es staat momenteel een beperkt aantal lantaarnpalen omdat de Gerner Es in het  “buitengebied” lag.  Door de ontwikkeling van Oosterdalfsen wordt de Gerner Es  “bebouwde kom”. De openbare verlichting wordt daarop aangepast. Door bouwwerkzaamheden is de Gerner Es nog in ontwikkeling. Voor bouwverkeer staan de lantaarnpalen soms in de weg en worden ze beschadigd.  Als de straat klaar is komt er definitieve verlichting volgens een vastgesteld verlichtingsplan. De lantaarnpalen die er nu staan zijn voldoende als oriëntatieverlichting. Voor zover ons bekend is de verkeersveiligheid niet in het geding. Als dit niet het geval is, horen wij dat graag.Overige vragen

De overige vragen die de gemeente heeft ontvangen over het verplaatsen van lichtmasten worden nader onderzocht.

Laatst aangepast: 07-12-2017