Beeldkwaliteitsteam Oosterdalfsen

Indienen ontwerpbouwplan

Kopers van een bouwkavel moeten een ontwerpbouwplan indienen. Bouwt u een twee-onder-een-kapper, dan moet u samen met uw medebouwers een gezamenlijk ontwerpbouwplan indienen. Dit plan wordt getoetst aan onder andere het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Ook wordt gekeken of de woning past in het straatbeeld.

De kandidaat-kopers die op 30 mei 2017 een bouwkavel voor een kavel in aanmerking komen, moeten uiterlijk 30 september 2017 het ontwerpbouwplan indienen.

Indienen van het ontwerpbouwplan moet via www.omgevingsloket.nl met uw DigiD.

Vervolgens klikt u op 'Nieuwe aanvraag/melding' onder vermelding van het Perceel/kavelnummer.

Als u de tabbladen ‘1. Aanvrager’, ‘2. Locatie’, ‘3. Werkzaamheden’ en ‘4. Bijlagen’ volledig hebt ingevuld, klikt u bovenaan de pagina op Contact met bevoegd gezag. (Let op NIET klikken op indienen).

Minimale indieningsvereisten:

  • Volledig ingevuld (concept) aanvraagformulier;
  • Situatietekening voorzien van duidelijke maatvoering en schaalaanduiding. Een plattegrond van de situatie wordt verstrekt bij de overeenkomst. Links op deze pagina kan een DWG-bestand worden gedownload.
  • Geveltekening(en) voorzien van duidelijke maatvoering en schaalaanduiding;
  • Erfafscheiding;
  • Eventueel een installatieconcept met betrekking tot duurzaamheid.

Lees voor het indienen eerst het hele stappenplan. Stappenplan volgt nog.

Het ontwerpbouwplan wordt getoetst door het beeldkwaliteitsteam. Zij maken voor uw bouwplan een advies. Dit advies wordt eventueel met u besproken.

Het beeldkwaliteitsteam:

  • Henk Lammertsen (Ruimtelijke Ordening)
  • Mark Jansen/Bob Oud (Vergunningverlening)
  • Rik Onderdelinden (Welstand en Beeldkwaliteit)

Heeft u hierover vragen maak dan gebruik van het online contactformulier.

Laatst aangepast: 21-07-2017