Het Kleine Veer

De voormalige basisschool Het Kleine Veer, op de hoek van de Bruinleeuwstraat en Prins Bernhardstaat in Dalfsen is gesloopt. Het terrein wordt ingezaaid en is klaar om ontwikkeld te worden. Hiervoor heeft een viertal aannemers van ons een brief ontvangen met daarin de vraag een globaal plan te maken voor de realisatie van grondgebonden woningen. Appartementen of andere functies dan woningbouw zijn niet toegestaan.

De aannemer heeft het jaar 2017 nodig om het plan uit te werken en het bestemmingsplan te wijzigen. Het bouwen van de woningen en daarmee de verkoop kan dan starten in 2018. Uiteraard betreft dit een voorlopige planning. Uiteindelijk bepaalt het verloop van de planologische procedure en de verkoopsnelheid het definitieve tempo van de ontwikkeling.

Zodra er meer bekend is over de planning van een uitgifte/verkoop vindt u hier meer informatie.

Laatste nieuws

Kaart locatie Het Kleine Veer Kaart locatie Het Kleine Veer
Laatst aangepast: 29-09-2017