Bouwkavels Oosterdalfsen

Kaveluitgifte Oosterdalfsen 2017

Op 30 mei 2017 vond de toewijzing plaats voor 19 bouwkavels in Oosterdalfsen.
Voor alle 19 kavels is inmiddels een intentieovereenkomst getekend. De kandidaat-kopers zijn nu aan zet om een (ontwerp)bouwplan te maken.

Met de uitgifte van deze kavels zijn alle vrije sectorkavels (twee-onder-een-kap en vrijstaand) in de 1e fase Oosterdalfsen uitgegeven. De voorbereidingen voor Oosterdalfsen 2e fase (fase F) worden eind 2017 gestart. We hopen medio 2018 een concrete planning te hebben voor een nieuwe inschrijving en uitgifte.

Heeft u vragen over kavels, bouwmogelijkheden, duurzaamheid of inrichting van de wijk? Maak dan gebruik van het online contactformulier.

Reservelijst

Er waren bij deze uitgifte (veel) meer inschrijvers dan bouwkavels.
Voor de inschrijvers die geen kavel toegewezen hebben gekregen is er een reservelijst (op basis van lotingsvolgorde) voor eventuele terugkomende kavels.
N.B. Om in aanmerking te kunnen komen voor een terugkomende bouwkavel, geldt dat de inschrijvers de desbetreffende kavel als voorkeurskavel op het inschrijfformulier moeten hebben opgegeven.

Vrije verkoop

Mochten er na toepassing van de reservelijst bouwkavels overblijven, dan komen deze kavels in de vrije verkoop. Deze kavels zullen op deze website worden geplaatst.
Belangstellenden kunnen zich vanaf dat moment melden via het online contactformulier waarbij geldt: ‘wie het eerst komst, die het eerst maalt’.
N.B. De gemeente Dalfsen houdt behalve de reservelijst (zie hierboven) geen registraties bij. Belangstellenden die zich vooraf melden voor vrije verkoop zullen dan ook niet worden geregistreerd.

Beeldkwaliteitsteam

Indienen ontwerpbouwplan voor toetsing door beeldkwaliteitsteam.

kavels 2e uitgifte kavels 2e uitgifte

Laatst aangepast: 29-09-2017