Woninguitbreiding Muldersweg

Op 4 december 2014 zijn 248 Oudleusenaren naar de stembus in de Wiekelaar gegaan om hun voorkeur aan te geven voor de inrichting van het nieuwe woningbouwgebied en de ligging van het evenemententerrein aan de Muldersweg.

Oudleusen kiest voor model 3

210 stemmers hebben gekozen voor model 3 waarbij het evenemententerrein aan de westzijde van het gebied komt en de toekomstige woningbouw aan de zijde van de Muldersweg.

De gemeente Dalfsen gaat dit model nu verder uitwerken in een bestemmingsplan. Hiervoor moeten nog een aantal onderzoeken afgerond worden. Ook is er nog overleg met Plaatselijk Belang en de commissie evenemententerrein over de invulling van het evenemententerrein.

Als alles volgens planning verloopt, wordt het ontwerpbestemmingsplan in januari 2015 ter inzage gelegd. In de loop van 2015 neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan. Ondertussen wordt er verder gewerkt aan de inrichting van het gebied. De aanwonenden worden hierover nog geïnformeerd, voordat er daadwerkelijk volgend jaar een schop de grond in gaat.

Afbeelding Model 3 Afbeelding Model 3
Laatst aangepast: 21-07-2017