Structuurvisie Buitengebied gemeente Dalfsen

De gemeenteraad van Dalfsen heeft op 25 juni de “Structuurvisie Buitengebied gemeente Dalfsen” vastgesteld.

Het buitengebied van de gemeente Dalfsen is qua landschap onder te verdelen in verschillende gebieden. Per gebied is in deze Structuurvisie de gewenste ontwikkelingsrichting vastgelegd. Hierbij zijn de uitgangspunten ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid leidend. Dit geldt voor alle deelgebieden. Per deelgebied is daarom gekozen voor een ontwikkelingsrichting die mede afhankelijk is van de eigenschappen van het gebied en de omgeving.

De vastgestelde Structuurvisie Buitengebied lag voor iedereen ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis te Dalfsen en de servicepunten.
Ook kunt u de Structuurvisie Buitengebied inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bestanden zijn beschikbaar op http://ro.dalfsen.nl.

Laatst aangepast: 10-07-2017

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen