De blik op het kanaal van Lemelerveld

Een ruimtelijke visie op het kanaal en omgeving door dorpsbewoners en overheden.

Samen komen we verder…

Het Overijssels kanaal is belangrijk geweest bij het ontstaan en de ontwikkeling van Lemelerveld, maar dit is in de huidige inrichting niet altijd meer te herkennen. Dorpsbewoners hebben knelpunten benoemd die verbeterd kunnen worden om het kanaal meer dan nu de betekenis terug te geven als ‘ruggengraad’ van het dorp en als verbinding in plaats van scheiding tussen de dorpsdelen. Dit is door de werkgroep ‘kanaalvisie’ met vertegenwoordigers van het dorp gedaan, en op 28 november 2013 tijdens de inloopavond in de Mozaïek.

Wij willen een breedgedragen visie voor het kanaalgebied, zodat wij nu en in de toekomst de juiste keuzes kunnen maken. Daarom werken wij als gemeente ook samen met: Plaatselijk Belang Lemelerveld –Dalmsholte, Historische Werkgroep Lemelerveld, Veilig Verkeer Werkgroep Lemelerveld, Waterschap Groot Salland, Provincie Overijssel en Het Oversticht (onafhankelijke stichting voor ruimtelijke kwaliteit en erfgoed).

Luchtfoto kanaal Lemelerveld Luchtfoto kanaal Lemelerveld

Waarom een visie en waar gaat het concreet over?

De visie ‘De blik op het kanaal van Lemelerveld’ is bedoeld om diverse ontwikkelingen in de kanaalomgeving, die op dit moment actueel zijn, helder in beeld te krijgen en goed op elkaar af te stemmen. Daarnaast biedt het een kader voor toekomstige verbeteringen in de kanaalzone. Het gaat om zowel bebouwing als de openbare ruimte. Wat doen we wel, wat doen we niet en hoe doen we het?

Voorbeelden die in de visie aan de orde komen zijn de vervanging van het viaduct en herinrichting van de onderdoorgang, de achterkantensituatie aan de Mölnhoek, invulling van de locaties bij de Driepuntsbrug en Jansen en een fietsstraat van Kroonplein tot de achteringang van de Heilig Hart school, langs het kanaal. Maar hiermee is nog niet alles genoemd…

 


Laatst aangepast: 11-07-2017
Banner "Over uw Buurt" attenderingsfunctie Banner "Over uw Buurt" attenderingsfunctie

Entente Florale Europe

Regionaal Energieloket