Dorp aan de Vecht - Centrumvisie Dalfsen

Dalfsblauw past bij jou!

Er is de afgelopen jaren veel gebeurd: diverse gemeentelijke gebouwen zijn vrijgekomen, de Trefkoele is gebouwd en het Waterfront wordt ontwikkeld. Stuk voor stuk projecten waarover door inwoners en ondernemers is meegedacht. Nu is ons dorp Dalfsen toe aan een toekomstbestendige visie voor het centrumgebied. Een centrumvisie voor de komende 25 jaar, die ontwikkeld wordt met, en gedragen wordt door de inwoners van Dalfsen; door u!

De stip op de horizon van Dalfsen, als dorp aan de Vecht, moet een visie zijn van, voor en door de gemeenschap. Mede ontwikkeld en gedragen door de inwoners van Dalfsen. Dalfsen is een dorp uit duizenden, en wil dat in de toekomt ook blijven. Dalfsen gelegen aan de mooie vloeiende, fonkelende, verbindende Vecht; een blauwe ader als bron van nog meer mogelijkheden en kansen.

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan het sfeerbeeld voor het centrum van Dalfsen. De inbreng die we van u hebben gekregen in september, tijdens de participatiemaand, en de inbreng van de klankbordgroep hebben we verwerkt in dit sfeerbeeld. In mei 2017 heeft de gemeenteraad het sfeerbeeld vastgesteld en ligt voor u ter inzage. Meer informatie staat hier.

Inloopbijeenkomst

Op 27 juni kon nog één keer gebruik gemaakt worden van het centrumcafé aan de Prinsenstraat in Dalfsen. We organiseerden toen een inloopbijeenkomst, zodat u het sfeerbeeld kon bekijken en vragen kon stellen. U was van harte welkom tussen 16.00 en 20.00 uur.

Wilt u nu al het sfeerbeeld bekijken? Dat kan via het raadsinformatiesysteem, afgekort RIS. Het raadsvoorstel en de bijbehorende stukken, waaronder het sfeerbeeld kunt u downloaden.

Terugblik

Gemeente Dalfsen is vanaf 2015 begonnen met het project Dorp aan de Vecht - Centrumvisie Dalfsen. Het doel is een visie te maken voor het centrum van Dalfsen.

De eerste stap is het maken van een kadernota. Hierin staan de grenzen van het gebied waarvoor de visie gemaakt wordt. Ook is het bestaand beleid verzameld. Dit document geeft de kaders aan waarbinnen de visie verder wordt uitgewerkt.

Op 23 november 2015 heeft de gemeenteraad de kadernota vastgesteld. Deze kunt u hier vinden.

Op dit moment wordt achter de schermen verder gewerkt aan de Centrumvisie Dalfsen.

Laatst aangepast: 11-07-2017

Entente Florale Europe