Snipper- en restgroen gemeente Dalfsen

De gemeente Dalfsen heeft veel gronden in eigendom: wegen, bermen, pleinen, en veel openbaar groen. Als groene gemeente koesteren wij onze groenstructuur in de dorpen, in de wijken en in de buurten. Toch is er een aantal groenstroken waar wij geen bijzondere bedoeling (meer) mee hebben. Deze strookjes worden restgroen genoemd. Een deel van dit restgroen bieden wij te koop aan. Voor elk dorp in de gemeente is een kaart gemaakt waarop staat aangegeven om welke percelen het gaat:

Als uw tuin grenst aan een strook restgroen die gemarkeerd is op de kaart dan is het mogelijk om deze bij uw eigen tuin te voegen. Het liefst verkoopt de gemeente deze grond aan u. Maar in sommige gevallen kan de grond alleen verhuurd worden, omdat er bijvoorbeeld kabels en leidingen in de grond liggen. Dit staat apart aangegeven op de kaart.

Indienen aanvraag

Wat houdt het project ‘Snippergroen’ in?

Het college van de gemeente Dalfsen heeft op 24 februari het startsein gegeven voor het project ‘Snippergroen’. Binnen de gemeente zijn er meer dan 300 situaties bekend waarbij inwoners een strookje gemeentegrond bij hun tuin hebben aangetrokken zonder dat dit officieel is vastgelegd, het zogenaamde snippergroen. De gemeente benut de komende drie jaar om het gebruik van snippergroen vast te leggen en het zo op orde te brengen.

Waarom voert de gemeente dit project uit?

De gemeente creëert duidelijkheid rondom het gebruik van gemeentelijke (groen)stroken, ofwel het snippergroen en houdt zo controle over haar grondbezit. Ook vindt de gemeente het belangrijk dat alle bewoners gelijk behandeld worden. Zo zijn er in de afgelopen jaren al veel verzoeken van inwoners gekomen om een strookje grond voor tuinuitbreiding te kopen of te huren. Door het op orde brengen van het snippergroengebruik trekt de gemeente de regels gelijk voor alle inwoners.

Meer informatie?

Laatst aangepast: 02-11-2017
Banner "Over uw Buurt" attenderingsfunctie Banner "Over uw Buurt" attenderingsfunctie

Entente Florale Europe

Regionaal Energieloket