Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Uitkomsten burgerparticipatieronde

De resultaten van het onlangs gehouden onderzoek over de Rechterensedijk onder het burgerpanel van Dalfsen zijn bekend. In totaal hebben 1.145 panelleden het onderzoek ingevuld. Dat is een response van 57%.

De samenvatting vindt u hieronder:

  

De totale onderzoeksresultaten van de participatieronde vindt u via onderstaande link:

Onderzoek Rechterensedijk

 
Laatst aangepast: 07-03-2016