Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Stap 13 ► Getrapte besluitvorming naar zes

Getrapte besluitvorming - indikking naar zes voorstellen

In het besluitvormingsproces van de Rechterensedijk stond burgerparticipatieronde gedurende november tot en met januari gepland. Door het burgerpanel is gereageerd (1.145 reacties) op de belangrijkheid van de door de raad vastgestelde afwegingscriteria. Er zijn eveneens circa 740 inrichtingsvoorstellen ingediend.

De burgerparticipatieronde is inmiddels afgerond, waarna op grond van het besluitvormingsproces door de raad een besluit genomen moest worden over het indikken naar vijf inrichtingsvoorstellen.

Het raadsbesluit van 20 april met de getrapte besluit naar 6 oplossingen vindt u via onderstaande link naar het Raadsinformatiesysteem.

Vergadering gemeenteraad van 20 april 2015

De raadscommissie van 30 maart 2015 heeft uitgesproken de vijf inrichtingsvoorstellen te willen uitbreiden naar zes door toevoeging van de oplossing ‘Nieuwe weg”.


 

Laatst aangepast: 07-03-2016