Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Deskundigen inbreng en burgerparticipatieronde


Getrapte besluitvorming - indikking naar zes voorstellen

De 1e burgerparticipatieronde is afgerond en de raad heeft een besluit genomen over het indikken van de oplossingen. Op 20 april heeft de raad besloten tot de volgende zes oplossingsrichtingen:

  1. Aparte rijbaan
  2. Weg verbreden - Tweezijdig kappen en herplanten
  3. Weg verbreden - Enkelzijdig kappen en herplanten
  4. Erftoegangsweginrichting
  5. Nieuwe weg
  6. Niets doen

De raad heeft in oktober 2014 de adviseurs/deskundigen voor het besluitvormingsproces vastgesteld. Met de adviseurs/deskundigen worden gedurende de maanden mei en juni gesprekken gevoerd over de zes gekozen oplossingen. Uitkomsten hiervan zullen samen met een openbare interactie-avond (voorheen “hoorzitting” genoemd) in september door de raad worden gebruikt voor de vervolgstap in de getrapte besluitvorming van zes naar twee.

 

 
Laatst aangepast: 07-03-2016