Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Getrapte besluitvorming – van zes naar twee

 

Getrapte besluitvorming - indikking naar twee voorstellen

De 1e burgerparticipatieronde is afgerond en de raad heeft een besluit genomen over het indikken van de oplossingen. Op 20 april 2015 heeft de raad besloten tot de volgende zes oplossingsrichtingen:

  • Aparte rijbaan
  • Weg verbreden - Tweezijdig kappen en herplanten
  • Weg verbreden - Enkelzijdig kappen en herplanten
  • Erftoegangsweginrichting
  • Nieuwe weg
  • Niets doen

Deze oplossingen met bijbehorende varianten staan beknopt beschreven en gevisualiseerd in de
Toelichting op besluitvormingsproces Rechterensedijk “van zes naar twee”.


M.u.v. de oplossingen 4 en 6, kunnen varianten ingericht worden voor 60 of 80 km/uur.

De raad heeft in oktober 2014 de adviseurs/deskundigen voor het besluitvormingsproces vastgesteld. Met de adviseurs/deskundigen zijn van mei tot en met juni gesprekken gevoerd over de zes gekozen oplossingen en de afwegingscriteria (zie stap 12).

De gespreksverslagen met de deskundigen zijn via onderstaande link in te zien:
https://ris.dalfsen.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2015/7-september/19:30/

Uitkomsten van de gesprekken worden samen met de informatie uit de openbare interactie-avond van 7 september (voorheen “hoorzitting”) door de raad gebruikt voor de vervolgstap in de getrapte besluitvorming van zes naar twee. Dit is in de commissievergadering van 14 september en de raadsvergadering op 28 september aanstaande.

Laatst aangepast: 07-03-2016