Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Start Verkenning augustus 2010


Startsein voor het project in 2010

In augustus 2010 besluit het college van burgemeester en wethouders een herinrichtingsplan voor de Rechterensedijk te maken. De gemeenteraad wordt over dit voornemen geïnformeerd.

Aanleiding zijn de rapportages over de ontwikkeling van de verkeersveiligheid van de afgelopen jaren. De Rechterensedijk scoort hierin als wegvak structureel slecht. Het is voor Dalfser begrippen een onveilig wegvak, enerzijds vanwege het hoge aantal aanrijdingen, anderzijds vanwege de aard van de ongevallen. Er vallen relatief veel slachtoffers.
De geconstateerde verkeersonveiligheid wordt deels veroorzaakt door de discrepantie tussen enerzijds wegtypering en het bijbehorende gebruik en anderzijds het huidige wegbeeld. Met andere woorden: de weg is, zoals hij er nu bij ligt, niet optimaal geschikt om (doorgaande) verkeersstromen op een vlotte en veilige manier te verwerken. Op het wegvak komen relatief veel eenzijdige aanrijdingen met bomen – en in mindere mate met wild – voor. Op de kruispunten gaat het vaak om voorrangsfouten.
Ook de doorstroming hapert. Wanneer twee grotere voertuigen elkaar moeten passeren, gebeurt dit stapvoets, omdat het risico bestaat dat ze elkaar raken. Hier en daar worden ruimtes tussen de bomen als passeerhaven gebruikt. Veel bomen hebben aanrijschade.

Het college besluit daarom in het jaar 2011 een integrale verkenning voor de Rechterensedijk op te zetten, met als uitgangspunt een voorlopige inrichting als erftoegangsweg.

Klik op het collegestuk om de volledige tekst te lezen.

685 Kb
Gemeente Dalfsen
24-02-2014

 


 

Laatst aangepast: 07-03-2016