Sluit
 1. Stuur door
Stuur door

Stap 2 ► Eerste hoofdstukken Verkenning in college en raad januari 2010


Eerste hoofdstukken Verkenning vastgesteld door college en voorgelegd aan de raad

In augustus 2010 heeft het college besloten een verkennende studie uit te voeren naar het veiliger maken van de Rechterensedijk. Dit is nodig omdat dit structureel het onveiligste wegvak is waar de gemeente Dalfsen verantwoordelijk is.

De eerste hoofdstukken van die Verkenning zijn in januari 2012 klaar. Dan zijn zeventien oplossingsrichtingen benoemd, die zowel uit de organisatie zelf als van buiten zijn aangedragen. Op grond van de volgende afwegingsaspecten zijn uit deze zeventien oplossingsrichtingen zes kansrijke mogelijkheden getrechterd:

Kwaliteit laanstructuur

 • Verkeersveiligheid
 • Fysieke toestand weg
 • Inpasbaarheid en bruikbaarheid
 • Landschappelijke kwaliteit
 • Financiën
 • Uitvoeringstermijn
 • Kwaliteit waterkering

Op pagina 16 van de Verkenning (te vinden onder ‘stap 5’ op deze website) en verder vindt u hier meer over.

De trechtering levert zes kansrijke oplossingsrichtingen op. Deze oplossingsrichtingen worden in het voorjaar van 2012 voorgelegd aan de bevolking.

 • Extra rijbaan voor richting Dalfsen-Lemelerveld aan spoorkant van de bomen leggen
 • Afwaarderen en inrichten hele traject Dalfsen-Lemelerveld naar erftoegangsweg 60 km/uur
 • (behoud bomen)
 • Eenzijdig kappen
 • Bermaanpak (houten geleiderails, evt. graskeien Categorie inrichtingswijziging
 • Zichtbaarheid bij duisternis verbeteren Categorie inrichtingswijziging
 • Wildwaarschuwingssysteem

 

 

 


Laatst aangepast: 07-03-2016