Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Reactieronde bevolking voorjaar 2012


Kansrijke oplossingen voorgelegd aan de bevolking

Kansrijke oplossingen zijn in het voorjaar van 2012 zo ver uitgewerkt dat ze voorgelegd kunnen worden aan de bevolking en belangengroepen.
Samen met een klankbordgroep bereidt het college een inloopbijeenkomst voor. Voor de klankbordgroep worden personen en instanties uitgenodigd die in het voortraject hebben gereageerd en/of meegedacht.

Aan de bevolking wordt gevraagd welk beoordelingsaspect het zwaarst moet meewegen. Daarnaast mogen mensen stickers plakken bij de oplossingsrichting die hen het meest aanspreekt.
De visie van de bevolking wordt één van de beoordelingsaspecten waar de zes oplossingen aan getoetst worden. Inwoners kunnen ook via de site hun mening geven. Over de reactieronde krijgt de raad van het college een informatienota. Na de reactieronde wordt de uiteindelijke keuze voor een oplossing, of een combinatie van oplossingen, gemaakt.

Klik op het document ‘Overzicht van de resultaten’ om te zien wat de mensen die gereageerd hebben belangrijk vonden.

 95 Kb
Gemeente Dalfsen
27-02-2014

 Laatst aangepast: 07-03-2016