Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Reactienota zomer 2012

  

Reactienota vastgesteld door het college

Het doel van de Reactienota is de visie van de burgers en belangengroepen die gereageerd hebben
in beeld te brengen. De Reactienota is verder bedoeld om antwoord te geven op vragen van de
mensen die gereageerd hebben. Ook staat er in of de gemeente iets met de aangedragen suggesties kan.
De Reactienota gaat over de externe visie. In het eindrapport van de Verkenning worden de
interne en de externe visie samengevoegd bij de afweging.

Conclusie

Uit de externe stemming blijkt een duidelijke voorkeur voor het handhaven van het huidige tracé met toepassing van flankerende maatregelen. Dit komt overeen met de nadruk die volgens deze groep op de aspecten ‘landschappelijke kwaliteit’ en ‘kwaliteit laanstructuur’ moet worden gelegd.
Afhankelijk van wat uiteindelijk de voorkeursoplossing wordt, zullen passende suggesties die aanvullend ingediend zijn, overgenomen worden.

1.161 Kb
Gemeente Dalfsen
24-02-2014

 

Laatst aangepast: 08-02-2016