Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Eindrapport Verkenning in college en raad najaar 2012

  

College kiest voorkeursoplossing

Het college van Dalfsen heeft een voorkeursoplossing gekozen voor de Rechterensedijk. De resultaten van de inspraak van afgelopen voorjaar (2012) hebben bij die keuze nadrukkelijk meegewogen. Het gekozen maatregelpakket maakt de weg op korte termijn veiliger. Naast veiligheid is ook de bruikbaarheid van de weg aandachtspunt. Daarom staan in het plan ook maatregelen die de passeermogelijkheden op het deel tussen station en bocht verbeteren.

Op langere termijn blijft het streven dat de Rechterensedijk verbreed wordt. In 2015 beoordelen college en raad of dat eindbeeld in stand blijft. Dan wordt de indeling van wegen (wegencategorisering) geactualiseerd.

Omschrijving voorkeursoplossing

  • De snelheid gaat van 70 naar 60 km/uur
  • Er komt over het hele traject dezelfde kantbelijning
  • Vanaf de bocht tot aan het kasteel wordt de berm verbreed met grasbetonstenen ten koste van de asfaltbreedte.
  • De berm krijgt overal semiverharding (grasbetonstenen)
  • De bocht krijgt een geleiderail met verlichting
  • Er worden wildmolentjes geplaatst tegen overstekend wild
  • Er komen vijf passeerstroken van 2x25 meter aan de noordkant
  • Overhangende bomen worden gesnoeid
Impressie van de maatregelen uit de voorkeursoplossing Impressie van de maatregelen uit de voorkeursoplossing

 
Het document ‘Samenvatting uitkomsten Verkenning’ geeft een totaalbeeld van de voorkeursoplossing en de totstandkoming daarvan.


Documenten:

217 Kb
Genmeente Dalfsen
27-02-2014

 
Laatst aangepast: 07-03-2016