Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Opdracht van raad voor vervolgonderzoek april 2013

 

Opdracht raad aan college om vervolgonderzoek te doen

Het college heeft in het najaar van 2012 gekozen voor de voorkeursoplossing uit de ‘Verkenning naar het verkeersveiliger inrichten van de Rechterensedijk’. Tijdens de behandeling van dit onderwerp in de raadscommissie van december 2012 bleek in de raad onvoldoende draagvlak voor deze oplossing te zijn als het gaat om het deel station - bocht. De raad heeft het college daarom gevraagd voor dit deel andere varianten nader te onderzoeken.
Het deel bocht - kasteel, waar de ernstige ongevallen gebeurden, wil de raad wel volgens de oplossing uit de Verkenning aangepakt zien. In september 2013 begint het college met de uitvoering van de maatregelen op het deel bocht - kasteel.
In mei 2013 kiest de raad voor de variant ‘extra rijbaan’ als input voor het vervolgonderzoek. De uitkomsten van het onderzoek worden eind 2013 gepresenteerd aan de raad.


Laatst aangepast: 07-03-2016